Ác Thần Sự Vụ Sở

Ác Thần Sự Vụ Sở

Chương mới Chapter 25 Lượt xem 1638 Trạng thái Đang tiến hành
Ba vị Ác thần Ôn (Bệnh dịch), Suy (Suy yếu), Cùng (Nghèo) bị tam giới bỏ rơi hàng ngàn năm vì không ai thờ cúng, dẫn đến thần lực giảm sút, trải qua ngày tháng không bằng chó lợn. Để cải thiện hiện trạng, ba vị thần ở nhân gian tiếp nhận nghiệp vụ Đích đích chỉnh nhân, chuyên môn thay người khác báo thù rửa hận. Nhưng con người bây giờ thật khó hầu hạ mà, Thần đều sắp bị các ngươi chơi chết rồi! .

Danh sách chương