Quan Hệ Nguy Hiểm

Quan Hệ Nguy Hiểm

Chương mới Chapter 12 Lượt xem 3337 Trạng thái Đang tiến hành
Công là người chuyên sắp đặt tang lễ, ngoài lạnh trong nóng. Thụ là một nghệ sĩ nhiếp ảnh gia, tính cách hơi phản xã hội. Hai con người oan gia ngõ hẹp này sẽ đưa chúng ta đi xem đủ loại mặt của xã hội hiện.

Danh sách chương