Rapper

Rapper

Chương mới Chapter 0 Lượt xem 717 Trạng thái Đang tiến hành
Bộ truyện tranh Rapper thuộc thể lọa boy love, đam mỹ, bl manhua với nội dung: Sau khi gia nhập công ty quyền lực ATop, TangTang và quán quân rap thế giới OG  Huân Hạc đã bị xóa tên một cách bí ẩn. Để tiếp tục thực hiện ước mơ, họ đã tới một tập đoàn nhỏ vô danh "Hải Bát Hoang" và gặp được các cộng sự "kỳ dị". Trên con đường phát triển tập đoàn, ATop đã tìm mọi cách để chèn ép "Hải Bát Hoang"...Hóa ra TangTang Và Huân Hạc có dính líu tới chuyện cơ mật của ATop và nắm giữ nhiều chứng cứ quan trọng. Lẽ nào đây là nguyên nhân họ bị xóa tên. Và.... .