tôi muốn trở thành một đại nhân vật phản diện truyện tranh